© Copyright She Flow Girls illustraties

ENG

© Gladys Virginia Daniel
© She Flow Girls

All SheFlowGirls illustrations are created handmade by Gladys Virginia Daniel and after that digitalised for our printed products. These SheFlowGirls illustrations are for personal use only!
The product may not be used for commercial use or be copied/resold/redistributed by electronic or other means or profit in any way without written permission and licensing from Gladys Daniel.


NL

© Copyright She Flow Girls illustraties by © She Flow Girls en ©Gladys Virginia Daniel

Alle SheFlowGirls illustraties en ontwerpen zijn handgetekend door ©Gladys Virginia Daniel. Na de handgemaakte tekening zijn ze gedigitaliseerd voor onze produkten in de SheFlowGirls webshop. Deze ©SheFlowGirls illustraties zijn enkel voor persoonlijk gebruik. Noch de illustraties noch de produkten mogen worden gebruikt voor commercieel gebruik of worden gekopiëerd/doorverkocht/geredistribueerd op een electronische of andere wijze of van worden geprofiteerd op welke manier dan ook, zonder nadrukkelijke geschreven toestemming en licentie van Gladys Virginia Daniel / SheFlowGirls.